Discuz! Board 首页 资讯 查看内容

资讯

订阅

6月9日(下午)上海钢材市场低合金卷价格行情

2022-08-11| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注低合金板卷4.5*1500*CQ355B本钢5030-10-低合金板卷4.5*1500*CQ355B鞍钢5020-10无货低合金......
品名 规格(mm) 材质 产地 价格 涨跌 备注 低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 本钢 5030 -10 - 低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 鞍钢 5020 -10 无货 低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 日钢 5020 -10 无货 低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 唐钢 5020 -10 - 低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 包钢 5020 -10 无货 低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 本钢 5030 -10 货少 低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 鞍钢 5030 -10 无货 低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日钢 5020 -10 货少 低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 唐钢 5020 -10 - 低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 包钢 5020 -10 - 低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q355B 本钢 5030 -10 货少 低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 5030 -10 无货 低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q355B 日钢 5020 -10 - 低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q355B 唐钢 5010 -10 无货 低合金板卷 5.5-11.75*1500*C Q355B 包钢 5010 -10 - 低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 本钢 5100 -10 - 低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 鞍钢 5100 -10 货少 低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 日钢 5070 -10 - 低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 唐钢 5080 -10 无货 低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 包钢 5070 -10 暂缺 低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 本钢 5100 -10 货少 低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 鞍钢 5100 -10 无货 低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 日钢 5080 -10 - 低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 唐钢 5080 -10 - 低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 包钢 5070 -10 - 低合金板卷 5.5*1800*C Q355B 本钢 5130 -10 - 低合金板卷 5.5*1800*C Q355B 鞍钢 5120 -10 - 低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 本钢 5110 -10 - 低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 鞍钢 5120 -10 货少 低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 包钢 5110 -10 暂缺;无货 低合金板卷 7.5-11.75*1800*C Q355B 本钢 5120 -10 货少 低合金板卷 7.5-11.75*1800*C Q355B 鞍钢 5120 -10 货少 低合金板卷 7.5-11.75*1800*C Q355B 包钢 5110 -10 暂缺;无货 低合金板卷 13.5*1800*C Q355B 本钢 5130 -10 货少 低合金板卷 13.5*1800*C Q355B 鞍钢 5130 -10 货少

  【备注】

  1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;

  2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

  3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;

  以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

(文章来源:海鑫钢网)

文章来源:海鑫钢网
影视工场 https://www.ysgc.vip
分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

关于本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 湖口信息社版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 湖口信息社 X1.0